Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

katiuszaa
19:15
5727 538f 500
Olenna 2
Reposted fromkopytq kopytq

June 03 2017

katiuszaa
18:02
5576 fdab 500
Reposted fromdelgada delgada viairmelin irmelin
katiuszaa
17:59
1999 b8fe 500
katiuszaa
17:58
katiuszaa
17:58
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viatak-niewiele tak-niewiele
katiuszaa
17:56
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapoolun poolun
katiuszaa
17:54
katiuszaa
17:53

   

Czasem mam ochotę sama sobie przypierdolić.
     

— na przykład teraz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
katiuszaa
17:52
0230 dca2
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viapoolun poolun
katiuszaa
17:51
Powinni dawać więcej wina w butelce. 
Tak, żeby na dwie osoby starczyło.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromsilkdreams silkdreams viapoolun poolun
17:51
8540 e0a6 500

 

Reposted fromirmelin irmelin viapoolun poolun
katiuszaa
17:48
8823 7336 500
Reposted fromverronique verronique viagitana gitana
katiuszaa
17:48
8158 cd54 500
Reposted fromhormeza hormeza viagitana gitana
katiuszaa
17:44
9160 b55b
Reposted fromkurna kurna viairmelin irmelin
17:43
6305 dded

Truth has been spoken

Reposted frommyry myry viagitana gitana
katiuszaa
17:42
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viairmelin irmelin
katiuszaa
17:41

May 24 2017

08:58
8121 353b 500
Reposted fromstrumienpola strumienpola viakurdebele kurdebele

April 13 2017

katiuszaa
12:09

March 11 2017

katiuszaa
08:22
3576 b9f6 500
Reposted frombad-bat-emergency bad-bat-emergency viagitana gitana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl